De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer nader ingegaan op de Amerikaanse FATCA-regels en de gevolgen daarvan voor Nederlanders met een Amerikaanse nationaliteit.
Volgens de staatssecretaris zijn de problemen die ervaren worden door Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit en door Nederlandse banken het directe gevolg van Amerikaans beleid en Amerikaanse wetgeving. Nederlanders met een Amerikaanse nationaliteit moeten in Nederland en in de VS aangifte doen. Ook lopen ze het risico in de VS belasting te moeten betalen. Volgens de staatssecretaris is het Nederlandse instrumentarium om hierin een wijziging aan te brengen beperkt. Wel kan Nederland de uitwerking van de Amerikaanse regels op Nederlandse burgers en bedrijven proberen te verzachten door betere informatievoorziening.
 
Volgens de staatsecretaris zijn veel personen niet op de hoogte dat zij (ook) Amerikaanse staatsburger zijn. Zij realiseren zich dit pas na een brief van de bank. De eerste stap voor hen is dan om een TIN/SSN (Taxpayer Identification Number/Social Security Number) aan te vragen bij het Amerikaanse consulaat. Dit blijkt echter niet eenvoudig te zijn.
 
Voor banken geldt dat zij alleen diensten kunnen blijven aanbieden aan ‘US Persons' als zij daarbij voldoen aan de Amerikaanse FATCA-regels. Daarbij geldt dat de ‘US Persons' een TIN/SSN moeten kunnen overleggen. De staatssecretaris richt zich erop dat indien financiële instellingen voldoende inspanningen leveren om aan hun verplichtingen te voldoen, er geen Amerikaanse sancties volgen.
 
Vanuit Nederlandse zijde wordt volgens de staatssecretaris hard gewerkt om in Europees verband gecoördineerd op te treden naar de VS. Overigens merkt de staatssecretaris op dat hem signalen bereiken dat in de VS wordt gesproken over een herziening van de FATCA-regels. Hij merkt ook op dat een mogelijke hervorming of afschaffing van de FATCA-regels geen panacee is voor de problemen die worden ervaren door Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit. Zij blijven namelijk aangifte- en belastingplichtig in de VS.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen