Ministers van Financiën van de grote G20-landen hebben ingestemd met het herzien van de vennootschapsbelasting wereldwijd. De hervorming moet een einde maken aan belastingontwijking. Ook hebben de G20-landen beloofd de fiscale stimuleringsmaatregelen niet te snel af te bouwen, waarbij ze de inflatie wel nauwlettend in de gaten houden.

Een paar dagen terug gingen 136 landen akkoord met een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel. De landen hebben onder meer afgesproken dat multinationals vanaf 2023 minimaal 15 procent belasting gaan betalen, ongeacht het land waar ze zijn gevestigd. De nieuwe regels moeten in 2023 ingaan.

Internationale hulporganisatie Oxfam had eerder geen goed woord over voor het belastingakkoord, onder meer vanwege de uitzonderingen. Het afgesproken minimumtarief voor winstbelastingen kan door sommige rijke landen ook worden aangegrepen om de belastingen te verlagen.

De G20-landen riepen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verder op een nieuw trustfonds op te richten. Dat fonds moet ervoor zorgen dat de eerder toegezegde 650 miljard dollar aan coronasteun van het IMF meer kwetsbare landen bereikt.

De G20-landen hebben ook toegezegd de komende maanden te zullen werken aan een oplossing voor de tekorten aan middelen ter bestrijding van de coronapandemie in lage- en middeninkomenslanden. Dan gaat het naast vaccins ook over behandelingen en diagnosetechnieken.

De G20 is de groep van negentien belangrijke industrielanden en de Europese Unie. De landen van de G20 vertegenwoordigen circa 80 procent van de wereldhandel. De ministers van Financiën en de gouverneurs van de centrale banken van de G20 zijn in Washington bijeen ter gelegenheid van de jaarlijkse vergadering van het IMF en de Wereldbank.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

  476
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen
MUST READ, COLUMNS