Šemeta has given a speech on the Financial Transaction Tax at a plenary debate in Parliament.

Speech

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

H&I: Previews

2

Gerelateerde artikelen