De Belastingdienst wordt onder curatele gesteld voor wat betreft de financiën. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Het is een van de stappen om de cultuur van 'autonomie' bij de fiscus te veranderen. Het is een reactie op de volledig uit de hand gelopen reorganisatie bij de fiscus.
De Inspectie der Rijksfinanciën gaat toezien op de uitgaven van de Belastingdienst. Verder gaat een 'commissie van wijzen' onderzoeken hoe besluiten worden genomen bij de Belastingdienst. In december moet de commissie al met aanbevelingen komen. Ook gaat een topambtenaar aan de slag om de fiscus sneller onder het ministerie van Financiën te laten vallen.
 
Een vrijwillige vertrekregeling voor personeel van de Belastingdienst viel veel duurder uit dan verwacht. Dat kwam omdat veel meer mensen zich aanmeldden voor de regeling. Volgens het plan zouden 4800 mensen moeten afvloeien. Dat worden er naar verwachting tussen de 5200 en 5800. De vertrekregeling kost uiteindelijk 70 miljoen euro meer dan begroot. Er dreigde zelfs een overschrijding van 638 miljoen.
 
De harde ingreep is noodzakelijk omdat de Belastingdienst veel te veel haar eigen gang ging. Bij de besluitvorming rond de vertrekregeling zijn de bewindslieden op het ministerie van Financiën ,,voor een voldongen feit geplaatst". Bij de Belastingdienst is ,,teveel vertrouwd op informele contacten in een kleine kring", schrijft Wiebes aan de Kamer.
 
De staatssecretaris kwam vorige week tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de problemen over de kwestie. Daarop eiste de Kamer een uitgebreid feitenrelaas. De Kamer praat donderdag opnieuw over de kwestie met Wiebes.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen