Vanaf donderdag 14 maart kunnen toeslagontvangers voor al hun toeslagen hun gegevens controleren met de nieuwe Toeslagen app. Hiermee wordt het makkelijker voor toeslaggerechtigden om tussentijds wijzigingen door te geven waardoor de kans wordt verkleind dat iemand te veel of te weinig toeslag ontvangt.

Met de app Toeslagen kunnen toeslagontvangers zien met welke gegevens hun toeslag(en) nu berekend worden. Ook kunnen zij veranderingen in het jaarinkomen via de app doorgeven. Gebruikers van de app kunnen ook meldingen aanzetten. Zo kan de Dienst Toeslagen mensen via de app attenderen op en ondersteunen bij het geven van wijzigingen, zodat toeslagontvangers hun gegevens actueel houden.

De komende maanden worden verschillende nieuwe functionaliteiten aan de app toegevoegd om gebruikers te ondersteunen bij het doorgeven van wijzigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inladen van opvanggegevens die kinderopvangorganisaties aan Toeslagen doorgeven, zodat toeslagontvangers ook deze gegevens in kunnen zien.

De app is beschikbaar voor iOS en Android.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

388

Gerelateerde artikelen