De groei in middelen van de Nederlandse belastingdienst blijft ver achter bij die van belastingdiensten in andere OESO-landen. Dit terwijl de groei in activiteiten van de Belastingdienst gelijke tred houdt met die van andere OESO-landen. De financiering van de Belastingdienst loopt dus achter op de internationale trend, zo schrijven twee onderzoekers in het economenblad ESB.

De onderzoekers Jesse van der Geest (docent aan Tilburg University) en Christian Peters (docent aan Nanyang Technological University Singapore) vergeleken de nominale groei in middelen van de Belastingdienst met die van omliggende landen in de periode 2005 - 2020. Hun onderzoek laat een belangrijk groeiverschil zien in budgetten: de middelen in Nederland zijn ondanks de extra taken slechts met 5 procent gestegen terwijl 24 andere OESO-landen een groei doormaakten van 39 procent.

Van der Geest en Peters concluderen in hun artikel 'Problemen Belastingdienst door karige financiering' dat de beperkte toename in middelen van de Nederlandse belastingdienst tot een daling van de kwaliteit van de belastingheffing heeft geleid. In de discussie over de problematiek bij de Belastingdienst zou de financiering ervan meer aandacht moeten krijgen. "De 290 miljoen euro extra financiering die de Belastingdienst gekregen heeft voor de uitvoering van wetgeving en investeringen in de ICT-systemen is niet structureel, en het is de vraag of dit voldoende is om de huidige problematiek bij de Belastingdienst op te lossen", constateren de auteurs.

 

Bron: ESB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

393

Gerelateerde artikelen