In 2014 kunnen agrarische ondernemers ook weer fiscaal voordeel krijgen voor een duurzame stal via de MIA en Vamil. Naast de duurzame stallen voor melkvee, vleeskalveren, varkens, pluimvee en konijnen zijn er nu ook duurzame stallen voor melkgeiten en vleesvee in de regeling opgenomen.

De duurzame stallen moeten voldoen aan de gestelde eisen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij versie 8 (MDV 8). Per diercategorie komt er afhankelijk van de behaalde score een maximaal bedrag per dierplaats in aanmerking voor MIA en Vamil.

Voor een aantal diercategorieën is het bedrag dat maximaal in aanmerking komt voor MIA en Vamil aangepast ten opzichte van 2013. Het vastgestelde bedrag per dierplaats bleek voor die categorieën in de praktijk niet gehaald te worden.

Meer informatie: Duurzame veehouderij.

 

Bron: Accountancynieuws

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen