De fiscale aansprakelijkheid van een erfgenaam voor belastingschulden van de erflater wordt uitgebreid naar schenkingen die de erflater maximaal 180 dagen voor zijn overlijden aan hem heeft gedaan.

Dat meldt Elsevier Weekblad naar aanleiding van de internetconsultatie over het wetsvoorstel aanpak belastingontduiking.

Nu is de aansprakelijkstelling voor de belastingschuld van de overledene beperkt tot het deel van de erfenis, het erfdeel en de eventuele legaten. Deze beperking werkt constructies in de hand waarbij iemand zijn hele nalatenschap via het buitenland ‘wegschenkt' aan zijn erfgenaam. Een openstaande belastingschuld kan dan niet worden geïnd bij de erfgenaam omdat de aansprakelijkstelling is beperkt tot de waarde van de erfenis, en die is nul. Aan deze constructie wil de staatssecretaris met het wetsvoorstel een einde maken.

Voor de erfbelasting geldt al dat de kort voor het overlijden gedane schenkingen alsnog tot de erfenis worden gerekend. Deze ‘180-dagenregeling' zou dus ook voor de aansprakelijkstelling gaan gelden.
 

Bron: Elsevier Weekblad

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Schenk- en erfbelasting

2

Gerelateerde artikelen