Brexit heeft gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheidspositie van werknemers, die in de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (VK) werken. In een bijlage van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 legt de Belastingdienst uit wat de wijzigingen zijn.

Dit document behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

  1. het terugtrekkingsakkoord;
  2. praktijkvoorbeelden van situaties die onder het terugtrekkingsakkoord vallen;
  3. de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (HSO);
  4. praktijkvoorbeelden van situaties die onder de HSO vallen.

Verder geeft de Belastingdienst in deze bijlage een toelichting op het wetsvoorstel voor de intrekking van de BIK.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht, Loonbelasting

4

Gerelateerde artikelen