Invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie (IAB) is van tafel. Deze aanpassing van het Regeerakkoord hebben VVD en PvdA maandagavond in een persconferentie in Nieuwspoort toegelicht. Als alternatief worden de algemene heffingskorting en de arbeidskorting voor lage inkomens verhoogd, terwijl deze voor hoge inkomens omlaag gaat respectievelijk op nul wordt gezet. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd. Het toptarief van 52% gaat niet omlaag, maar de derde schijf zal worden verlengd. Tevens komt er 250 miljoen euro beschikbaar voor de sociale agenda, waardoor er waarschijnlijk minder hard zal worden ingegrepen in de WW.

 

Fout

Premier Rutte erkende ruiterlijk dat hij tijdens de formatie een fout had gemaakt. Vooral de hoge marginale druk door de IAB voor inkomens tussen de 60.000 en 70.000 euro had de VVD-leider zich niet voldoende gerealiseerd. In die inkomensklasse zou door de IAB en de hoogste belastingschijf van 52% een gecumuleerd toptarief ontstaan van 63%. Samsom (PvdA) benadrukte dat de IAB niet gedragen werd door de VVD, waardoor hij zich als coalitiepartner genoodzaakt voelde mee te werken aan een alternatief. Nu de IAB van tafel is, gaat de nominale zorgpremie overigens ook niet omlaag en zal ook de zorgtoeslag gewoon blijven bestaan. Hoewel Rutte benadrukte dat de "nivellering nu platgeslagen is", haastte Samsom zich te melden dat "de nivellering in essentie hetzelfde is als bij de IAB maar dan met wat minder uitschieters." In de inkomstenbelasting vinden de nieuwe nivellerende maatregelen hun uitwerking.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) wordt inkomensafhankelijk. Uit de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de AHK over het voor aftrekposten gecorrigeerde inkomen in de tweede en derde schijf wordt afgebouwd met 3%, waardoor hoge inkomens tot maximaal 1.262 euro minder algemene heffingskorting krijgen in 2017. Voor ouderen is de algemene heffingskorting dan nul vanaf een inkomen van 60.600 euro. Deze wat ingewikkelde maatregel werkt feitelijk uit als een tariefsverhoging van de tweede en derde belastingschijf. De afbouw van de algemene heffingskorting wordt onder meer gecompenseerd via een verhoging van de algemene heffingskorting met 160 euro. Verder wordt de ouderenkorting op het inkomenstraject tussen 60.600 euro en einde derde schijf met 3% afgebouwd naar 92,50 euro.

Arbeidskorting

De arbeidskorting voor lagere inkomens gaat eveneens omhoog. De maximale arbeidskorting gaat omhoog met 125 euro in 2014, oplopend tot 500 euro in 2017. Voor de hogere inkomens, waarbij nog geen inkomensniveau is aangegeven in de doorrekening van het CPB, wordt de arbeidskorting afgebouwd naar nul.

Alternatieve compensatie hypotheekrenteaftrek

In de oorspronkelijke plannen zat een tariefscompensatie voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Het tarief van de vierde schijf van 52% zou stapsgewijs omlaag gaan naar 49%, als compensatie voor de beperking van het maximale aftrektarief van de hypotheekrenteaftrek van 52% naar 38% in stapjes van 0,5%-punt per jaar. De opbrengst van de beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt nu echter budgettair neutraal teruggesluisd via een verhoging van de bovengrens van de derde belastingschijf.

Sociale agenda

Naast de fiscale maatregelen is er ook 250 mln. euro gereserveerd voor het versterken van de sociale agenda. Het geld was oorspronkelijk bestemd voor infrastructuur, een van de VVD speerpunten, maar verhuist naar een meer PvdA onderwerp. Samsom gaf als voorbeeld aan dat de loongerelateerde WW hiermee zomaar, van de eerder afgesproken, 1 naar 1,5 jaar zou kunnen gaan. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting

5

Gerelateerde artikelen