De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft minister Schippers geïnformeerd over voortgang van de invoering van integrale tarieven in de medisch specialistische sector. Volgens NZa kiest de meerderheid van de medisch specialisten vanuit fiscale overwegingen voor het samengaan in één medisch specialistisch bedrijf (msb).

Dat meldt zorgplatform Skipr.nl.

Per januari 2015 krijgen vrijgevestigde medisch-specialisten hun honorarium niet meer van de verzekeraar, maar van het ziekenhuis. Voor de specialisten betekent dat een fiscale verandering, voor ziekenhuizen is het vooral een bestuurlijke aanpassing.

Er zijn verschillende modellen ingevoerd om deze nieuwe regeling uitvoerbaar te maken:

  • Loondienstmodel: specialisten komen in dienst van het ziekenhuis.
  • Samenwerkingsmodel: verschillende maatschappen verenigigen zich in één medisch specialistisch bedrijf, al dan niet in fiscaal transparante vorm.
  • Participatiemodel: specialisten worden mede-eigenaar van het ziekenhuis.

Ziekenhuizen zien de specialisten het liefst in loondienst. Specialisten voelen hier echter weinig voor, omdat ze dan onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen en er onduidelijkheid bestaat over pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De meerderheid van de medisch specialisten kiest daarom liever voor het samenwerkingsmodel. Daarnaast wil nog een aantal ziekenhuizen uiteindelijk toegroeien naar een participatiemodel.

NZa waarschuwt ziekenhuizen en specialisten om ervoor te zorgen dat beide partijen niet uit elkaar groeien. Het gevaar bestaat dat de belangen te ver uit elkaar komen te liggen. Het is dus belangrijk voor partijen om heldere afspraken te maken.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Ondernemingsrecht

0

Gerelateerde artikelen