Op 22 november 2023 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Alle politieke partijen hebben inmiddels een verkiezingsprogramma gepubliceerd. Frank Elsweier, werkzaam bij Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs en bij het Fiscaal Instituut van Tilburg University, beschrijft in een artikel voor het Weekblad voor fiscaal recht de verschillende visies van de politieke partijen aan de hand van enkele belastingthema’s.

Elsweier gaat in op de fiscale plannen die gevolgen kunnen hebben voor bedrijven. Aan de orde komen onder meer de plannen voor het VPB-tarief, het fiscale vestigingsklimaat, de 30%-regeling, de innovatiebox en de bedrijfsopvolgingsregeling. Zo zijn er tien partijen die de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen willen verhogen.

Ook de fiscale plannen die gevolgen kunnen hebben voor burgers en de woningmarkt komen aan bod in het WFR-artikel. In de verkiezingsprogramma’s is aandacht voor de belasting over vermogen, de schenk- en erfbelasting en de hypotheekrenteaftrek. Acht partijen willen een verdere afbouw of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Vrijwel iedere partij is van mening dat er iets moet veranderen in het Nederlandse belastingstelsel, maar vervolgens ontbreekt veelal de toelichting wat ze precies bedoelen en de visie hoe dat dan vormgegeven zou moeten worden. Het ontbreekt aan een visie op het belastingstelsel voor de lange termijn, aldus Elsweier in zijn Weekbladbijdrage.

Uitgever en redactie van het Weekblad fiscaal recht (WFR) stellen dit artikel ter beschikking als gratis download:

<<<Fiscale punten uit de verkiezingsprogramma’s>>>

Bron: Weekblad voor fiscaal recht

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Focus: Focus

2341

Gerelateerde artikelen