De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van F.G.F. (Faustina) Peters tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in op 1 maart 2024. Faustina Peters zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad.

Op dit moment is zij werkzaam als senior raadsheer bij Hof Den Haag. Daarvoor was zij onder meer cassatiejurist en senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en belastingadviseur bij een belastingadvieskantoor.

Faustina Peters is in 2007 gepromoveerd op het onderwerp 'De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief. De exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, BRK en het EG-recht'. Dit proefschrift is uitgegeven in de serie Fiscale monografieën.

Bron: Hoge Raad

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

938

Gerelateerde artikelen