Bij een controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen heeft de Belastingdienst verschillen geconstateerd bij een aantal werkgevers. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Mogelijk ontvangen deze werkgevers op 17 juni een brief hierover. Dat meldt Forum salaris van de Belastingdienst.

De Belastingdienst verzoekt in deze brief de aangiften loonheffingen te corrigeren of om een verklaring te geven voor de vastgestelde verschillen. Het gaat om de loonaangiften over de eerste 3 tijdvakken van 2021. Dit geldt zowel voor maand- als vierwekenaangiften.

Wanneer een werkgever de aangiften niet heeft gecorrigeerd, wordt hij verzocht om aan de hand van het overzicht bij de brief te controleren of hij de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed heeft ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, stuur dan een e-mail met een verklaring voor de vastgestelde verschillen. Is een aangifte niet goed ingevuld, corrigeer deze dan zo snel mogelijk. In dat geval hoeft de werkgever de Belastingdienst niet te mailen.

Is één of meer aangiften wel gecorrigeerd, dan wordt de werkgever verzocht na te gaan of de gegevens in de aangiften na de correcties van overeenkomen met de verwachting van de Belastingdienst. Zijn er nog steeds verschillen, mail dan een verklaring voor de verschillen of corrigeer de aangifte(n) nog een keer. Komen de gegevens na de correcties met die van de Belastingdienst overeen, dan hoeft de werkgever niets te doen.

Het is belangrijk dat de gegevens voor de werknemersverzekeringen juist zijn omdat ze worden verwerkt in de polisadministratie van UWV, samen met alle andere werknemersgegevens uit de aangifte loonheffingen. Ongeveer 800 instanties en organisaties maken gebruik van de polisadministratie en vertrouwen op de juistheid ervan.

UWV heeft de gegevens uit de polisadministratie nodig om de hoogte van uitkeringen vast te stellen. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Het maatschappelijk belang van juiste gegevens in de polisadministratie is dus groot.

Bron: Belastingdienst/Forum salaris

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing, Loonbelasting

  409
Gerelateerde artikelen