De Belastingdienst heeft informatie vrijgegeven welke data worden ingevoerd in het algoritme om de openstaande schulden van belastingplichtigen en gemaakte afspraken actief te volgen, het zogenoemde ‘Dynamisch Monitoren’ (DM). DM werkt met gegevens uit diverse gegevensbronnen en met signalen uit het algoritme ‘Bellen na Aanmaning’ (BNA).

De algoritmes zijn door de Belastingdienst ontwikkeld om te voldoen aan de wettelijke taak van de dienst om ervoor zorgen dat mensen hun belasting betalen. Met de algoritmes kan zo efficiënt mogelijk gebruik worden gemaakt van gegevens en gaat het innen van openstaande vorderingen beter en succesvoller dan toen dit volledig handmatig gebeurde.

De algoritmes zijn niet zelflerend maar worden door 'beslisregels' wel uitgebreid en bijgesteld om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en aan politieke wensen. De dienst geeft op een speciale webpagina niet alleen een opsomming van gebruikte data maar ook uitleg over onder meer de gegevensverwerking, privacy-aspecten, kwaliteitsborgen en recht op inzage door de belastingplichtige.

Eerder dit jaar is een soortgelijke pagina gepubliceerd over het algoritme Signaalmodel erfbelasting (Uitnodiging tot het Doen van Aangifte – Erfbelasting (UDA-Erf)).

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

464

Gerelateerde artikelen