Belastingdienst/Toeslagen heeft de aanvullende compensatie voor werkelijk geleden schade die een man ontving in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag niet goed gemotiveerd. Dat oordeelt Rechtbank Amsterdam.

De man in deze zaak is (mede) door de kinderopvangtoeslagaffaire onder meer tweemaal zijn baan verloren, zijn huurwoning kwijtgeraakt en arbeidsongeschikt geworden. De Belastingdienst/Toeslagen kende hem in totaal 151.608 euro aan aanvullende schadevergoeding toe.

Niet alle schadeposten zijn echter voldoende gemotiveerd, aldus de rechtbank. Zo vindt de rechter onder meer de hersteltermijn van vijf jaar – die erop neerkomt dat de man in juli 2024 hersteld zou moeten zijn – niet aannemelijk.

De rechtbank vindt het ook niet aannemelijk dat de man geen schade heeft geleden door het mislopen van de koop van zijn huurwoning. De rechtbank draagt de Belastingdienst/Toeslagen in deze tussenuitspraak dan ook op een aantal schadeposten beter te motiveren.

De tussenuitspraak heeft nummer ECLI:NL:RBAMS:2024:504.

Bron: Rechtbank Amsterdam

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

411

Gerelateerde artikelen