De Belastingdienst gaat het komende half jaar de definitieve huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget voor 2013 definitief berekenen. Deze berekening wordt verstuurd voor 1 januari 2015.
In de definitieve berekening staat hoeveel iemand het afgelopen jaar als voorschot heeft gekregen en welk bedrag iemand had moeten ontvangen. Mensen die na 1 april 2014 een toeslag hebben aangevraagd voor 2013, krijgen meteen een definitief toeslagbedrag.
 
De definitieve berekening ontvangen toeslaggerechtigden per post. De gegevens waarmee de Belastingdienst de toeslagen definitief berekent, staan op de website www.toeslagen.nl in 'Mijn toeslagen' onder 'Mijn beschikkingen'. Kies bij de definitieve berekening voor 'Specificatie'.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen