In de maand juli stort de Belastingdienst de teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage door belastingplichtigen over de eerste helft van 2014 terug op hun rekening. Dat gebeurt ook voor het jaar 2013.

Belastingplichtigen wiens situatie bekend is bij de Belastingdienst en voldoen aan de voorwaarden voor teruggaaf, krijgen automatisch bericht. Belastingplichtigen kunnen zelf uitrekenen of zij in aanmerking voor een teruggaaf of een voorschot.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen