Vandaag heeft advocaat-generaal Wattel van de Hoge Raad een conclusie getrokken over een box 3-procedure. De Belastingdienst stelt nadrukkelijk dat dit negatieve advies over de wet Rechtsherstel box 3 geen uitspraak is, maar een onafhankelijk advies zonder gevolgen voor het box 3-inkomen van mensen.

In de conclusie stelt de A-G dat de wet Rechtsherstel box 3, die geldt over de jaren 2017-2022, nog steeds het discriminatieverbod en het eigendomsrecht schendt bij bezitters van ander vermogen dan spaargeld.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad met een definitieve uitspraak komt maar naar verwachting zal het hoogste rechtscollege in belastingzaken over zes maanden uitspraak doen. De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is vrij dat al dan niet te volgen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

4366

Gerelateerde artikelen