Mensen die in 2023 schenkbelasting moeten betalen over een schenking moeten alert zijn op een tijdige aangifte van schenkbelasting. Wanneer dit niet uiterlijk 5 november a.s. gebeurt dan valt deze schuld in het vermogen op de peildatum van 1 januari 2024 waarover inkomstenbelasting is verschuldigd.

Met uitzondering van erfbelastingschulden zijn belastingschulden geen schulden in box 3. Schenkbelastingschulden vallen dus, zolang ze niet zijn betaald, als bezit in de categorie banktegoeden van box 3. De belastingplichtige kan de eventuele nadelige gevolgen van deze regel voorkomen door gelijk na de schenking aangifte schenkbelasting te doen en de daaropvolgende (voorlopige) aanslag vóór de peildatum van box 3 te betalen.

Wanneer de aangifte schenkbelasting op tijd binnen is bij de Belastingdienst, uiterlijk 5 november dus, garandeert de dienst dat iemand de verschuldigde schenkbelasting mag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting 2024, ook al volgt er binnen 8 weken geen (voorlopige) aanslag schenkbelasting. Dit volgt uit een recente goedkeuring van de staatssecretaris van Financien.

Het bedrag mag overigens alleen worden afgetrokken van de banktegoeden in box 3 en de banktegoeden mogen door de aftrek niet onder de 0 euro komen.

Ook na 5 november 2023 kan iemand aangifte schenkbelasting doen voor een schenking in 2023. De aangifte moet dan vóór 1 maart 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn maar de belastingplichtige heeft dan geen recht meer op aftrek in box 3 van de inkomstenbelasting 2024 omdat de peildatum van 1 januari 2024 is gepasseerd.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

7272

Gerelateerde artikelen