Sinds dit jaar zijn de kosten voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) fors toegenomen. Dit heeft alles te maken met de 'vermogensinkomensbijtelling' die per 1 januari 2013 is ingevoerd. Dit heeft veel onrust teweeg gebracht bij ouderen die AWBZ-zorg ontvangen en bij ouders van kinderen die in een AWBZ instelling verblijven. Flynth heeft de regelingen samengevat in een whitepaper.
Download de White paper ‘Eigen bijdrage AWBZ – kunt u de financiële pijn verzachten?' 
 

Bron: Flynth

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen