Het gezinsbedrijf, de drijvende kracht waar de land- en tuinbouw al decennialang op drijft, gaat verdwijnen. Althans, het gezinsbedrijf oude stijl verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de agrarische familieonderneming nieuwe stijl. Die conclusie trokken Pieter Winter (Agro Giethoorn), Krijn Poppe (LEI) en Hans Huijbers (ZLTO) de sprekers tijdens het Flynth-agrosymposium ‘Het gezinsbedrijf duurzaam toekomstproof?' op woensdag 17 april in Valburg.

 

Agrarisch ondernemer Pieter Winter, mede-eigenaar van het akkerbouw-, pluimvee- en biovergistingsbedrijf Agro Giethoorn noemde het niet meer van deze tijd dat vrouwen en gezinsleden automatisch en voor een habbekrats meewerken op een bedrijf. "Als ondernemers hun bedrijf willen vergroten, moeten ze het zó berekenen dat het met externe medewerkers uit kan, anders moeten ze het niet doen," stelde hij. Bovendien stelde hij dat specialiseren heel riskant is: een modern agrarisch bedrijf heeft meerdere pijlers nodig om markt- en prijsschommelingen te doorstaan.  
 
Krijn Poppe, bedrijfseconoom bij het LEI noemde het idee ‘1 bedrijf = 1 locatie = 1 ondernemer = 1 gezin' achterhaald. "De land- en tuinbouw gaat het MKB achterna. Daar is de familieonderneming onder leiding van één of meer ondernemers gangbaar. Juist in de agrarische sector, waar de processen vaak niet tot in detail beheersbaar zijn, blijft plaats voor zelfstandige ondernemers. Vooral ook doordat veel bedrijven rondom die ondernemers wel grootschalig georganiseerd zijn." Bovendien hebben het familiebedrijf en de coöperatie – een ondernemingsvorm die heel gangbaar is in de agrosector – hun kracht bewezen in de afgelopen crisistijd.  Poppe gaf tevens aan dat het proces van bedrijven die stoppen onverminderd doorgaat. "Al sinds de jaren '50 daalt het aantal agrarische bedrijven met twee tot drie procent per jaar". 
 
Hans Huijbers, voorzitter van landbouworganisatie ZLTO, stelde vast dat de landbouw een glorieuze toekomst tegemoet gaan. "Het komende decennium wordt de Eeuw van de Landbouw. Een landbouw van meer wegen: biologisch naast optimale productie, streekproducten naast productie voor de internationale afzetmarkt, grootschalig naast stadslandbouw. Hoe beter de agrarische ondernemers erin slagen dat de maatschappij de land- en tuinbouw accepteert, hoe meer ontwikkelingskansen voor de agrarische sector in Nederland en Noordwest Europa. De uitdaging is voor agrarische ondernemers om de zeggenschap over hun bedrijf en bedrijfsvoering te delen met hun omgeving en de consumenten, terwijl ze wel de grond en het bedrijf 100 procent in eigendom hebben. Vooral de maatschappij en volgende schakels in de keten van boerderij tot supermarkt zijn medebepalend voor die ontwikkeling."
 
Het symposium ‘Het gezinsbedrijf duurzaam toekomstproof?' is georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Jan Breembroek, vakdirecteur Agro advies bij Flynth. Ook geldt het als opmaat voor 2014, het VN-jaar van het gezinsbedrijf.
 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen