Vrachtverkeer moet sinds 2005 tol betalen op de Duitse Autobahn. Uit een uitspraak van het Oberverwaltungsgericht Münster, in een door een Duitse expediteur aangespannen rechtszaak eind 2012, blijkt dat deze Duitse tolheffing op verkeerde grondslagen is geheven. De uitspraak heeft mogelijk tot gevolg u als transportondernemer de teveel betaalde tol met terugwerkende kracht tot 2010 kunt terugvorderen, mits u tijdig pro forma bezwaar maakt.

 

Volgens de rechter in Münster heeft de Bondsregering de hoogte van de per kilometer geheven tol niet juist berekend, gezien de indeling van de voertuigen in slechts twee as-categorieën. Weliswaar ging het in deze procedure slechts om een bedrag van 22,41 euro, maar op een totaal tolheffingsbedrag van 4,4 miljard euro alleen al in 2012 kan de uitspraak de Duitse schatkist zo'n slordige 1,75 miljard euro gaan kosten. Het Bundesamt für Güterverkehr heeft inmiddels 6.000 verzoeken om terugbetaling van onterecht geheven tol ontvangen en er lopen nog 27 procedures over vergoeding. De zaak ligt nu voor bij de hoogste Duitse instantie voor bestuursrecht, het Bundesverwaltungsgericht. 

Voorkom verjaring van uw rechten

Het zal nog wel tot begin 2014 duren voordat deze instantie met een uitspraak komt. Of u de tol vergoed kunt krijgen, is afhankelijk van dat vonnis en hoe de politiek ermee omgaat. In elk geval bestaat er bestaat een wettelijke verjaringstermijn van maximaal drie jaar voor het terugvorderen van betaalde tol. Om het recht op een eventuele vergoeding niet te verliezen, moeten Nederlandse expediteurs de verjaring stuiten bij het Bundesamt für Güterverkehr in Keulen met aangetekend een bezwaarschrift. Zorg dan ook dat u het bewijsmateriaal van uw tolbetalingen vanaf 2010 achter de hand houdt.
 
 

Bron: Flynth

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Internationaal belastingrecht

2

Gerelateerde artikelen