Donderdag 3 april 2014 heeft de rechtbank een eerste uitspraak gedaan in de vier proefprocedures over de regels voor het berekenen van de btw-correctie voor privégebruik auto. Deze btw-correctie is voor ondernemers een niet te verwaarlozen kostenpost en het is daarom van belang dat de regelgeving gebaseerd is op de juiste gronden.
Door middel van een viertal proefprocedures heeft Flynth (mede namens diverse andere organisaties) vragen gesteld over de juridische houdbaarheid van de sinds 1 juli 2011 geldende regels. Rechtbank Gelderland heeft afgelopen donderdag een voorlopig oordeel over deze vragen gegeven en in alle opzichten uitvoerig beargumenteerd dat de nieuwe regels in juridisch opzicht correct zijn.
 
De kwestie is daarmee nog niet afgerond. Vanwege de maatschappelijke gevoeligheid en het grote financiële belang voor zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de overheidsfinanciën, was vooraf al duidelijk dat verder zal worden geprocedeerd. Uiteindelijk zal de Hoge Raad en mogelijk ook het Hof van Justitie van de Europese Unie zich moeten buigen over de gestelde vragen om een definitief antwoord te krijgen. Dat zal op zijn minst een aantal maanden op zich laten wachten.
 
Later deze week zullen de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën met Flynth - als eerste aanspreekpunt - overleggen op welke wijze de proefprocedures worden vervolgd. 
 

Bron: Flynth

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen