Voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) met een vermogen hoger dan € 25.000 houden een informatieplicht tegenover de Belastingdienst. Het gaat dan om instellingen waarvan de ANBI-status op of ná 1 januari 2013 is beëindigd en die op dat moment een vermogen van meer dan € 25.000 hadden. Deze organisaties moeten bepaalde informatie over de ANBI binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aanleveren, dat is voor het boekjaar 2016 dus vóór 1 september 2017.

Dat meldt advieskantoor Flynth. De Belastingdienst controleert regelmatig of een organisatie nog voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status. Verliest een organisatie de ANBI-status, dan eindigt daarmee dus niet de informatieplicht aan de fiscus. Die organisatie moet dan nog steeds de schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst doorgeven. De fiscus gebruikt die gegevens namelijk om te controleren of over de schenkingen schenkbelasting is betaald. De volgende gegevens moeten aan de belastingdienst worden doorgegeven:

  • de hoogte van het eigen vermogen van de instelling op het moment van het beëindigen van de ANBI-status;
  • het verloop van het ANBI-vermogen na beëindiging van de ANBI-status;
  • het bedrag dat de instelling uitgegeven heeft aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.
Er is een speciaal formulier beschikbaar waarmee de gegevens over het jaar 2016 moeten worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Het ingevulde formulier moet vervolgens vóór 1 september 2017 worden verzonden naar:
 
Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
ANBI-team
Antwoordnummer 70500
5600 TS Eindhoven
 
Wanneer de informatie niet op tijd wordt aangeleverd, kan de Belastingdienst een boete opleggen.
 

 

Bron: Flynth

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen