De beoogd opvolger van de VAR krijgt opnieuw een andere naam: van VAR Webmodule, werd het Beschikking Geen Loonheffing om vervolgens te worden omgedoopt tot het alternatief voor de BGL. En dit alternatief heeft nu de naam Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties gekregen.

Dit blijkt uit de nota van wijziging die op 18 mei jl. bekend is gemaakt. Dat meldt FNV Zelfstandigen.

De VAR gaat verdwijnen. Daarmee ontstaat volgens de vakbond een betere balans: ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk. Dit geeft de Belastingdienst het handvat om gericht te kunnen handhaven en schijnconstructies te bestrijden. Tegelijkertijd is het wenselijk om vooraf zekerheid te krijgen over de aard van de arbeidsrelatie. Hiertoe kán het gebruik van een modelovereenkomst uitkomst bieden; de modelovereenkomst wordt dus niet verplicht.

Kern van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is de sectorale aanpak en maatwerk: In overeenkomsten kan rekening worden gehouden met de terminologie of afspraken die in een sector gangbaar zijn, zoals bijvoorbeeld Arbo-regelgeving of de Kwaliteitswet in de Zorg.

Het idee is dat belangenbehartigers voorbeeldovereenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Is de Belastingdienst van oordeel dat de overeenkomst voldoet aan de criteria voor een overeenkomst van opdracht, dan geeft de Belastingdienst vooraf de zekerheid dat als partijen zich houden aan de overeenkomst, de opdrachtgever geen loonheffing hoeft af te dragen.

Reactie Actal

Het adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL) heeft de staatssecretaris geadviseerd het wetsvoorstel nog niet in te dienen. Actal schrijft:

"Naar verwachting zal het interdepartementale beleidsonderzoek naar zzp'ers (IBO-zzp) daar (het verkleinen van fiscale verschillen tussen werknemers en ondernemers) bouwstenen voor aandragen. Het verkleinen van fiscale prikkels kan de problematiek van de schijnzelfstandigheid verminderen, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers, en werkgevers en werknemers, veel eerder de best passende vorm voor de arbeidsrelatie zullen kiezen."

FNV Zelfstandigen is dit niet met Actal eens. Het IBO ZZP zal volgens de vakbond vast bouwstenen aandragen – vanuit dit perspectief zijn deze bouwstenen niet het eind maar het begin van een brede discussie. "Het kan nog jaren duren voor deze discussie leidt tot stelselwijzingen – het oplossen van concrete knelpunten kan daar niet op wachten. Daarnaast sorteert Actal voor op de afslag "afschaffen zelfstandigenaftrek" – dat lijkt ons op zijn minst voorbarig", aldus FNV Zelfstandigen.
 

Bron: FNV Zelfstandigen

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen