Het overgrote merendeel (bijna 65%) werkt nog niet met modelovereenkomsten. Alternatieven die men daarvoor aangeeft zijn: eigen contracten waarin aangegeven staat dat er geen dienstverband wordt beoogd, offertes, een inkooporder, projectcontracten, een mondelinge overeenkomst, of een bevestiging per mail.

Dat blijkt uit een onderzoek van FNV Zelfstandigen onder 732 leden van de vakbond. De 732 geënquêteerden blijken voornamelijk bedrijven als opdrachtgever te hebben (bijna 75%). De overige 26% werkt voor particulieren (9%), bedrijven én particulieren (8%), of wisselend (8%).

Bijna de helft van alle ondervraagden weet inmiddels aan welke regels men zich met betrekking tot de Wet DBA dient te houden. Toch denkt ook 37% nog niet te weten welke regels er zijn. 14% weet zeker dat ze niet weten wat de regels inhouden.

Meer of minder omzet

Op de vraag of er sinds de invoering van de Wet DBA meer of minder omzet en meer of minder opdrachtgevers zijn, geeft bijna 64% aan nog steeds ongeveer dezelfde omzet en aantal opdrachtgevers te hebben. Tegenover 8% die meer omzet maakt en 28% die minder omzet draait. Respondenten geven aan vanwege de invoer van de Wet DBA meer moeite te hebben met het vinden van klanten en terughoudendheid te merken bij grote bedrijven. Sommigen voelen zich door de wet een payrolling-constructie ingeduwd worden, anderen geven aan niet meer via directe inhuur, maar wel via bureaus ingehuurd te worden. 
 
Bijna de helft (45%) denkt in 2017 ongeveer dezelfde omzet te boeken, in vergelijking met 2016. Ruim 30% denkt minder omzet te maken en 20% denkt meer te gaan draaien. Een aantal mensen zegt dat meer omzet te verwachten is vanwege de aantrekkende economie en meer acquisitie.

Vertrouwen

Veel vertrouwen hebben de geënquêteerden niet in de Wet DBA: bijna 70% denkt dat de wet per 1 januari 2018 nog niet goed zal werken. 28% heeft geen idee en slechts 2% denkt dat de wet dan wel goed zal werken. Over het algemeen is de wet volgens een aantal open antwoorden ‘besmet' en kan de Belastingdienst het niet bijbenen. ‘Een heleboel ellende om, volgens Wiebes, een paar sectoren/grote bedrijven te dwingen mensen in dienst te nemen' en ‘opdrachtgevers zijn kopschuw geworden, dat komt niet meer goed'.
 

Bron: FNV Zelfstandigen

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen