De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan. Rutte (VVD) en Samsom (PvdA) hebben dit vanmiddag op een persconferentie bekend gemaakt. Het niet doorgaan van de forenzentaks, inclusief de maatregel voor leaserijders, is onderdeel van een deelakkoord voor wijzigingen van de begroting 2013. Als belangrijkste financieringsmaatregelen gaat de assurantiebelasting omhoog en wordt het vitaliteitssparen niet ingevoerd.

 

Pakket

Met het deelakkoord lopen de onderhandelaars vooruit op een mogelijk coalitieakkoord. Rutte gaf aan nog steeds positief gestemd te zijn, maar mitigeerde de verwachtingen die in de media geschetst zijn. Volgens de premier is het niet mogelijk om binnen een paar weken zijn nieuwe kabinet al te presenteren. Vandaar ook de nu voorgestelde wijzigingen. Naast de gehele forenzentaks gaat ook de langstudeerboete voor studenten van tafel, evenals het liggeld in ziekhuizen. In het pakket van in totaal 15 maatregelen zitten voorts nog een aantal andere fiscale wijzigingen, zoals een tegemoetkoming van de BTW afdracht voor ondernemers en het invoeren van een doorwerkbonus.

Dekking

Het pakket aan maatregelen kost ruim 2,3 miljard euro. Over de jaren is de dekking niet geheel sluitend, zo valt op. Na volgend jaar loopt het tekort op met een maximum van 104 miljoen euro in 2016, wat voor Rutte toch pijnlijk moet zijn.  Als financieringsmaatregelen van het pakket wordt onder meer de assurantiebelasting verhoogd van 9,7 procent naar 21 procent. Daarnaast wordt het vitaliteitssparen niet ingevoerd. Vitaliteitssparen was de beoogde opvolger van de spaarloon- en levensloopregeling en betrof een algemene fiscaal aftrekbare spaarfaciliteit in box 1 van 5.000 euro per jaar tot een maximum van 20.000 euro. Verder was er nog ruimte op de begroting voor lastenverlichting door een hogere premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Algemene Financiële Beschouwingen

Vanaf dinsdag zijn de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB). VVD en PvdA hebben met deze aankondiging de kou omtrent de forenzentaks uit de lucht gehaald.  Toevalligerwijs komt het nieuws op de dag dat het algemene BTW-tarief is verhoogd naar 21 procent.  Deze verhoging zal derhalve wat meer aandacht gaan krijgen in het debat, aangezien de PvdA had beloofd de BTW op 19 procent te houden. Het terugdraaien van deze maatregel zal echter niet gebeuren.  Verder zal het afschaffen van het vitaliteitssparen niet bij alle partijen in goede aarde vallen. De vraag is of dit alternatieve pakket ook op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen. VVD en PVDA hebben in de Senaat namelijk 30 van de 75 zetels en dus geen meerderheid.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Belastingen van rechtsverkeer

Dossiers: Prinsjesdag 2012

3

Gerelateerde artikelen