VVD en PvdA hebben samen een ruime Kamermeerderheid. Hun partijprogramma's lopen uiteen, maar beide partijen zijn nagenoeg eensgezind over het niet invoeren van een belasting op de vergoeding van woon- werkverkeer voor auto, fiets en OV. Daarmee lijkt de eerste deal makkelijk gemaakt te zijn. Is de forenzentaks dan nu van tafel? Dat is nog niet gezegd, want er zitten wat addertjes onder het gras.

Leaserijders

Zo is er op dit moment een verschil van inzicht over de leaserijders. De PvdA wil voor deze groep hun woon-werkverkeer wel als privé-kilometers betitelen, waardoor de 500 kilometer vrijstellingsgrens vrij snel wordt overschreden en er een bijtelling volgt. De VVD wil echter ook niet morrelen aan het woon-werkverkeer van leaserijders. Maar hier valt wel uit te komen. Als het de partijen lukt om een alternatieve dekking te vinden van 1,3 miljard euro voor volgend jaar, dan is de 75 miljoen voor de leaserijders ook wel ergens in de plooien van de begroting te vinden. Het is in het verlengde wel de vraag of het verdwijnen, en opgaan in de werkkostenregeling, van de onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers per 1 januari 2014 dan ook van de baan is.

CDA en D66

Het spel wordt lastiger als VVD en PvdA andere partijen willen betrekken, omdat het duo in de Eerste Kamer met 30 van de 75 zetels geen meerderheid heeft. D66 lost met 5 zetels in de Senaat dit probleem niet op. Het CDA kan met 10 zetels in Eerste Kamer wel soelaas bieden. Maar het CDA en/of D66 staan op het punt van de forensentaks een mindere variant voor. Zo wil het CDA de vergoeding maximeren op 13 cent per kilometer voor een enkele reisafstand van maximaal 70 kilometer. D66 wil alleen dat een onbelaste vergoeding kan worden gegeven voor het OV. Voordeel van deze "tussenvarianten" is dat er minder alternatieve dekking gezocht hoeft te worden.

Tijdpad

En dan is er ook nog het tijdpad. Het wetsvoorstel met de forenzentaks wordt volgende week met Prinsjesdag openbaar. Het zal dan het gebruikelijke parlementaire traject doorlopen. Begin november zal het van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer moeten om inwerkingtreding per 1 januari veilig te stellen. Uitstel lijkt niet mogelijk, omdat anders de begrotingsnorm van maximaal 3 procent volgend jaar wordt overschreden.  Een hele snelle formatie van een VVD-PvdA-kabinet, al dan niet aangevuld met andere partijen, ligt anderzijds ook niet in de rede gezien de wat fundamentele verschillen tussen de liberalen en de sociaal democraten.

Stemmen

Toch lijkt het weinig geloofwaardig als VVD en PvdA straks in de nieuwe Tweede Kamer voor de forenzentaks gaan stemmen. PvdA is niet gebonden aan het Lenteakkoord en zal dat dus sowieso niet doen. PVV en SP sluiten zich daar genoegzaam bij aan, met wellicht nog wat kleinere partijen. De vijf partijen van het Lenteakkoord, zoveel is duidelijk, hebben in ieder geval geen meerderheid meer. Eventueel vooruitlopend op conclusies uit coalitiebesprekingen zullen VVD en PvdA dus de handen ineen moeten slaan om een alternatief te verzinnen voor de forenzentaks. Als deze lakmoesproef de komende weken faalt, is daarmee de toon gezet.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Loonbelasting

3

Gerelateerde artikelen