De Belastingdienst heeft het ‘Verzoek om teruggaaf of naheffing (nieuw of te laat vastgesteld gedifferentieerd premiepercentage Whk)’ gepubliceerd. Met dit formulier kan de werkgever vragen om een teruggaaf of een naheffing van het verschil tussen het betaalde en het nieuwe premiebedrag.

In de volgende twee situaties kan de werkgever te veel of te weinig premie Whk hebben betaald:

  1. De werkgever heeft te laat een gedifferentieerd premiepercentage Whk gekregen. Te laat wil zeggen na 1 januari of, voor starters, nadat de eerste aangifte is gedaan. Het percentage dat de werkgever heeft gekregen, wijkt af van het percentage dat hij in zijn aangiften loonheffingen heeft gebruikt.

  2. De werkgever heeft op tijd een gedifferentieerd premiepercentage Whk gekregen. Hij heeft daartegen bezwaar gemaakt en de Belastingdienst heeft het percentage daarna bijgesteld.

In deze twee situaties kan de werkgever bij de Belastingdienst vragen om een teruggaaf of een naheffing van het verschil tussen het betaalde en het nieuwe premiebedrag. Er zijn dan geen correcties voor de gedifferentieerde premie Whk nodig.

Het formulier kan worden gedownload op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing

107

Gerelateerde artikelen