De Belastingdienst heeft de formulieren ‘Opgaaf wereldinkomen’ 2018 verzonden.

Een opgaaf wereldinkomen wordt verzonden als een belastingplichtige of diens partner buiten Nederland woont en een toeslag ontving van Belastingdienst/Toeslagen, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat een belastingplichtige of diens gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratiekantoor.

Men is verplicht om het wereldinkomen over 2018 aan de Belastingdienst door te geven. Met het wereldinkomen bepaalt de Belastingdienst de definitieve hoogte van de toeslag(en) of die van de toeslagpartner. Als het wereldinkomen niet wordt opgegeven, dan wordt de toeslag gestopt en moet deze worden terugbetaald.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

  603
Gerelateerde artikelen