DeBelastingdienst heeft de formulieren ‘Opgaaf wereldinkomen' verzonden.
Belastingplichtigen krijgen een opgaaf wereldinkomen wanneer zij of hun partner buiten Nederland wonen en een toeslag ontvangen van Belastingdienst/Toeslagen, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat zij of een gezinslid buiten Nederland wonen en een buitenlandbijdrage Zvw betalen aan het Zorginstituut Nederland.

Let op!

Een belastingplichtige is verplicht om zijn wereldinkomen aan de Belastingdienst door te geven. Wanneer dat niet gebeurt, stopt Belastingdienst/Toeslagen de uitkering van de toeslag(en) en moet de belastingplichtige deze toeslag(en) terugbetalen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen