De Belastingdienst heeft de formulieren ‘Opgaaf wereldinkomen' verzonden in verband met vaststelling van de toeslagen.
Een dergelijk formulier is bedoeld voor een toeslaggerechtigde en/of partner die buiten Nederland wonen en een toeslag ontvingen van Belastingdienst/Toeslagen, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Ook personen of hun gezinsleden die buiten Nederland wonen en een buitenlandbijdrage Zvw betaalden aan het Zorginstituut Nederland, ontvangen het formulier.
 
Het wereldinkomen is het totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen. Dit is het inkomen dat iemand in of vanuit Nederland heeft, en daarbij opgeteld de niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld het arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

1

Gerelateerde artikelen