40 procent van de zzp’ers heeft geen enkel financieel vangnet mochten ze arbeidsongeschikt raken. Vooral zelfstandigen met een laag inkomen hebben vaak niks geregeld. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder 1.400 zzp’ers naar aanleiding van de aangekondigde AOV-verplichting in 2027.

Alle recente aandacht rondom de aanstaande AOV-verplichting zorgt ervoor dat ondernemers zich nu meer bewust zijn van de risico's en in actie komen. Van alle ondervraagden zegt 40 procent dat ze niet verzekerd zijn, maar ook geen vermogen hebben om op terug te vallen. Onder de laagste inkomensgroepen – met een besteedbaar maandinkomen onder de 2.000 euro – gaat het zelfs om 62 procent.

Opvallend is dat ongeveer de helft van alle ondervraagden zonder vangnet, niet van plan is om iets te gaan regelen. Meestal omdat ze zichzelf te oud vinden of al (deels) arbeidsongeschikt zijn. Anderen schatten in dat ze weinig risico lopen.

Zelfstandigen kunnen zich op verschillende manieren verzekeren van een inkomen, maar de traditionele AOV is het populairst: 22 procent geeft aan er eentje te hebben. Hetzelfde percentage geeft aan (ook) terug te kunnen vallen op eigen vermogen of dat van hun partner. Percentages die oplopen naarmate het inkomen stijgt. Alternatieven zoals schenkkringen (9 procent) en crowdsurance (4 procent) zijn vooral populair onder middeninkomens.

De steun onder ondernemers voor de AOV-verplichting daalt. Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend zijn, is dat percentage gezakt naar 34 procent. Zzp’ers met een hoog inkomen zijn daarbij enthousiaster dan hun collega's met een laag inkomen. Onder de hoogste inkomens staat 41 procent achter het plan. Onder de laagste inkomens is dat nog maar 26 procent.

Bron: Knab

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Financiële administratie, Fiscaal ondernemingsrecht

180

Gerelateerde artikelen