Kleine mkb-bedrijven kunnen steeds minder investeren omdat hun winst achterblijft bij die van grote mkb-bedrijven. Een groot deel van de kleinste bedrijven, microbedrijven, ging er het afgelopen jaar zelfs stevig op achteruit. Dat verzwakt de innovatiekracht van de Nederlandse economie, blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Meer dan de helft van de kleine mkb-bedrijven (met twee tot tien werknemers en een jaaromzet tot €1 mln) boekte voor het derde jaar op rij minder winst. De organisatie van accountantskantoren onderzocht de jaarrekeningen van ruim negenduizend mkb-bedrijven, met een gezamenlijke omzet van € 19 miljard. Bijna vier op de tien kleine bedrijven zagen de winst vorig jaar zelfs met de helft of meer dalen.

"Dit is een trend die zorgen baart", concludeert SRA. "Het lijkt erop dat het microbedrijf als aanjager van innovatie verstoken raakt van brandstof." De microbedrijven, samen goed voor 83 procent van alle bedrijven met personeel in Nederland, zijn volgens de organisatie dankzij hun wendbaarheid vaak innovatief. Als de groei en innovatiekracht bij deze kleine bedrijven stokken, heeft dat volgens SRA consequenties voor de economie en slagkracht van Nederland.

De cijfers over 2023 liepen op brancheniveau sterk uiteen. De verschillen zijn niet alleen groot tussen, maar ook binnen de branches. Naar omzet gemeten springen de logistiek en de detailhandel er in negatieve zin uit. In de detailhandel groeide de omzet gemiddeld wel (+3,2 procent), maar zag bijna de helft van de ondernemers de omzet teruglopen (tegenover ruim 34 procent een jaar eerder). De logistiek was de enige branche met een omzetkrimp (-1,6 procent).

De automotive behaalde daarentegen een relatief sterke omzetgroei van 9,1 procent. Desondanks wist de branche nauwelijks winstgroei te realiseren (+0,5 procent). De detailhandel (-8,3 procent) en de logistiek (-4,4 procent) zagen de winst vorig jaar zelfs krimpen. Tot slot viel de horeca op met een bovengemiddelde omzet- (13,9 procent) en winstontwikkeling (+17,5 procent). Desondanks zag een bovengemiddeld percentage bedrijven in de horeca de winst afnemen (ruim 54 procent).

Het complete rapport is te downloaden op de website van de SRA.

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

222

Gerelateerde artikelen