De Belastingdienst kan de definitieve aanslagen schenkbelasting 2017 pas eind 2019 of zelfs pas in 2021 versturen. Normaal zouden de definitieve aanslagen van de aangiften schenkbelasting over 2017 rond deze tijd in de bus moeten vallen.
De vertraging is tweeledig. Heeft iemand in de aangifte niet om een vrijstelling voor de eigen woning gevraagd, dan krijgt diegene de definitieve aanslag eind 2019. Is er wel om een vrijstelling gevraagd dan krijgt de aangever de definitieve aanslag nog later: uiterlijk in 2021. De voorlopige aanslagen verstuurt de Belastingdienst wel binnen normale termijn.
 
De Belastingdienst wijt de vertraging van de definitieve aanslagen aan tegenslag bij de ingebruikname van een nieuw automatiseringssysteem om online ingestuurde aangifte te verwerken.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

17

Gerelateerde artikelen