De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carolina Schouten, stelt dat naar haar verwachting 1 januari 2028 is aan te merken als een einddatum voor fosfaatrechten, varkens- en pluimveerechten. Dit betekent dat deze rechten zijn af te schrijven.

Het ministerie van Financiën gaf onlangs nog aan dat zij niet instemde met de afschrijving op de rechten. Door de brief van de landbouwminister van LNV wordt dat dus toch mogelijk. "Ik zie het uitgeven van varkens- en pluimvee- en fosfaatrechten als een tijdelijk middel om het uiteindelijke doel, een duurzame balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte zo spoedig mogelijk te bereiken. Dit duurt zomaar 10 jaar voordat we daar komen", aldus de minister.

In overleg met de landbouwbranche zal de Belastingdienst werkbare afspraken maken voor de praktijk. Deze afspraken worden begin volgend jaar opgenomen in de Landelijke Landbouwnormen 2017.
 

 

Bron: VLB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Agro

0

Gerelateerde artikelen