De Belastingdienst meldt een fout in de beschikking 'Niet in Nederland belastbaar inkomen 2014'. Het gaat om de beschikking met dagtekening 31 juli 2015.

Hetgeen in deze beschikking is vermeld onder 'Toegepast in Nederland belastbaar inkomen' klopt mogelijk niet. De Belastingdienst onderzoekt de fout. Wie een dergelijke beschikking met dagtekening 31 juli 2015 heeft ontvangen, hoeft zelf niets te doen.

Beschikking 'Niet in Nederland belastbaar inkomen'

Met het formulier 'Opgaaf wereldinkomen' kan iemand zijn wereldinkomen doorgeven aan de Belastingdienst. Dit is bijvoorbeeld verplicht voor wie in het buitenland woont en een toeslag ontvangt, zoals de zorg- of kinderopvangtoeslag. Na ontvangst van de 'Opgaaf wereldinkomen' stuurt de Belastingdienst een beschikking 'Niet in Nederland belastbaar inkomen'. Op deze beschikkking staat het in Nederland belastbaar loon of het verzamelinkomen apart vermeld. Dit inkomen tezamen met het niet in Nederland belastbaar inkomen is het wereldinkomen.
 

Bron: Kluwer Fiscaal+

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

162

Gerelateerde artikelen