Het wettelijk regime rond afgescheiden particuliere vermogens (APV's) zoals dat sinds 1 januari 2010 bestaat, past op een aantal punten slecht in het Nederlandse fiscale stelsel. Dat betoogt Frank Biemans, winnaar van de NOB/LOF-scriptieprijs 2015, in zijn masterscriptie Afgezonderde particuliere vermogens. Onderzoek naar de rechtsfiguur afgezonderd particulier vermogen in het Nederlandse fiscale recht (Kluwer, Deventer 2015, 228 pagina's). Hij ontving de prijs op 11 september tijdens het LOF-congres in Leiden.
De auteur concludeert dat het APV-regime afwijkt van de juridische en economische realiteit van vrijwel alle discretionaire APV's (waarbij sprake is van een zwevend vermogen). Dat zijn non-transparante entiteiten, maar het APV-regime behandelt ze als waren ze transparant. Daarnaast is het draagkrachtbeginsel losgelaten Bovendien kan er sprake zijn van strijdigheid met het EVRM. De auteur pleit ervoor dat de wetgever duidelijk aangeeft dat niet-discretionaire APV's (waar geen sprake is van zwevend vermogen) niet onder het APV-regime vallen. Daarnaast beschrijft hij een aantal mogelijke alternatieven. 
 
Frank Biemans studeerde notarieel, Nederlands en fiscaal recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
De NOB/LOF-scriptieprijs bestaat uit publicatie in de NOB/LOF-scriptiereeks (uitgegeven door Kluwer) en een bedrag van € 2.500. De jury bestond dit jaar uit prof. dr. mr. F.P.G. Pötgens (Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter), prof. dr. A.J. van Doesum (Maastricht University) en mr. M.A. de Kleer (voorzitter NOB). De prijs werd voor de 24e keer uitgereikt.  
 
 

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen