De Fraudehelpdesk mag geen gegevens over mogelijke daders van fraude verzamelen en bewaren. Mensen kunnen onterecht als fraudeur worden bestempeld, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die een vergunningsaanvraag van de Fraudehelpdesk afwees. De privacywaakhond oordeelt dat de Fraudehelpdesk geen opsporingsinstantie is.

De Fraudehelpdesk adviseert slachtoffers van fraude en geeft voorlichting aan burgers en bedrijven, om zo fraude te voorkomen. De Fraudehelpdesk wil ook meldingen van fraude registreren, inclusief persoonsgegevens van vermoedelijke daders. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Fraudehelpdesk geen strafrechtelijke gegevens nodig voor het uitoefenen van zijn taak. Het verzamelen van namen, telefoonnummers en e-mailadressen van vermoedelijke daders, is in principe voorbehouden aan politie en justitie.

"Bij politie en justitie zijn er allerlei waarborgen ingebouwd, om te voorkomen dat onbevoegden bij die gegevens kunnen en te garanderen dat mensen zich kunnen verdedigen tegen beschuldigingen. In een verhoor op het politiebureau kan een verdachte zijn kant van het verhaal vertellen. Dat is bij de Fraudehelpdesk niet het geval", zegt AP-bestuurslid Katja Mur. "De risico’s zijn groot als wij de Fraudehelpdesk toestaan een 'politiedatabase' te beheren, met daarin allerlei gegevens van mensen die mogelijk misdaden hebben begaan, maar waarbij dat niet bewezen is."

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Strafrecht

  134
Gerelateerde artikelen