Het blijft onduidelijk met welke motieven het kabinet nu meedoet met een financiële transactiebelasting (FTT). In het Regeerakkoord is aangegeven dat Nederland aansluiting zal zoeken bij de kopgroep in Europa onder de voorwaarde dat onze pensioenfondsen hiervan gevrijwaard blijven, er geen disproportionele samenloop is met de huidige bankenbelasting en de inkomsten terugvloeien naar de lidstaten. Vooral de vrijstelling voor pensioenfondsen maakt een FTT bijna onmogelijk volgens de oppositie. Minister van Financiën Dijsselbloem zag het als een "politieke en intellectuele uitdaging van jewelste" om te kijken of er tot een vormgeving van de FTT gekomen kan worden die voldoet aan de Nederlandse wensen. De kersverse bewindsman toonde zich in zijn eerste debat als Minister met de Kamer onverminderd enthousiast, maar liet tussen de regels door ook merken dat Nederland zich altijd nog kan terugtrekken.

Bezwaren FTT

Harbers (VVD) gaf aan dat Nederlandse toetreding tot de Europese FTT kopgroep door zijn partij tijdens de formatieonderhandelingen gegund is aan de PvdA. Van Dijck (PVV) vroeg zich retorisch af of het kabinet er zit om te kijken naar het belang van de Nederlandse economie of om de PvdA wat te gunnen. PvdA'er Nijboer toonde zich evenwel in zijn nopjes met deze ommezwaai, maar wees wel op de strikte voorwaarden die zijn gesteld. Koolmees (D66) memoreerde in dat verband een ambtelijk advies uit het formatiedossier. Ambtenaren adviseerden de onderhandelaars om geen FTT in te voeren onder meer omdat het technisch niet mogelijk is om pensioenfondsen uit te zonderen. Door nu toch deze voorwaarde te stellen in het Regeerakkoord, rijst de vraag op die passage daarmee niet een dode letter is geworden. Minister Dijsselbloem gaf aan dat het ambtelijk advies zag op het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Dat voorstel is van tafel, waarmee ook het advies anders geduid moet worden.

Van Hijum (CDA) wapperde nog met een brief van voormalig Minister De Jager uit het voorjaar met allerlei bezwaren tegen de FTT, zoals negatief effect op de economie, werkgelegenheid en kredietverlening.  Dijsselbloem ontweek de vraag en gaf niet aan bij welke effecten een FTT naar zijn overtuiging een brug te ver is. Volgens Dijsselbloem wordt nu eerst gestemd of de versterkte samenwerking doorgang kan vinden. Daarna komt de Europese Commissie met een nieuw voorstel voor een FTT. Hij schatte in dat dit ergens in het voorjaar 2013 zal zijn. Daarna moet de kopgroep in unanimiteit besluiten om de FTT in te voeren.

Compromis

Dijsselbloem hecht eraan om in de cockpit van de Europese samenwerking te zitten. "Alleen zo kun je meepraten en maximaal invloed uitoefenen," hield hij de Kamerleden voor. Als het voorstel uiteindelijk niet voldoet aan de Nederlandse voorwaarden, kan Nederland een veto uitspreken of zich terugtrekken uit de kopgroep, zo stelde de bewindsman. Hoewel dat juridisch klopt, is het de vraag of terugzakken uit de kopgroep niet als grote zwakte zal worden gezien met dito gezichtsverlies. Een kopgroep verplicht wel degelijk om ook de bereidheid te hebben water bij de wijn te doen. Het is niet duidelijk in welke mate het kabinet van VVD en PvdA hiertoe bereid is. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht, Bankenbelasting

0

Gerelateerde artikelen