De speciale regeling 'gebruikelijk loon' voor start-ups geldt tot 1 januari 2022, tenzij uit de geplande evaluatie in 2021 blijkt dat de regeling moet worden verlengd. Voor al bestaande situaties zal dan overgangsrecht gelden, zodat ook deze innovatieve start-ups de regeling drie jaar kunnen toepassen.

Dat staat te lezen in het nieuwe thema Gebruikelijk loon op Navigator.nl. De gebruikelijkloonregeling bestaat sinds 1997 en heeft als doel te voorkomen dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) een dusdanig laag loon geniet uit zijn eigen vennootschap dat hij oneigenlijk gebruik kan maken van inkomensafhankelijke regelingen.

Met ingang van 2017 geldt een speciale regeling voor innovatieve startende ondernemingen. Zij mogen het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon zoals dat geldt op 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Met een verhoging in de loop van het jaar hoeft geen rekening te worden gehouden. En als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het wettelijk minimumloon, dan mag het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking worden gehanteerd.

Lees meer over het gebruikelijk loon in het thema.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Loonbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  1062
Gerelateerde artikelen