Als een werkenemer vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen wil aanwijzen als eindheffingsloon, mag hij daarmee niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is. Dit is de gebruikelijkheidstoets. Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar vindt de Belastingdienstj gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag. Wel moet het aanwijzen redelijk zijn.

Dat meldt de Beastingdienst. Het is niet redelijk als een werknemer of een stagiair minder loon krijgt dan het minimumloon of de stagevergoeding waar hij recht op heeft. Als een werkgever een stagiair bijvoorbeeld € 200 per maand moet betalen, is het niet redelijk om een deel daarvan aan te wijzen als eindheffingsloon. En als een werknemer het minimumloon verdient, is het ook niet redelijk om een deel van zijn loon als eindheffingsloon aan te wijzen.

Meer informatie over de gebruikelijkheidstoets staat in paragraaf 4.2 van het 'Handboek Loonheffingen 2017' van de Belastingdienst. De aanvullende informatie van dit bericht heeft de Belastingdienst daarin nog niet verwerkt. Dat zal gebeuren in het handboek voor 2018.
 
Lees ook het thema De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen.
 
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

28

Gerelateerde artikelen