‘Bijna al het aanbod is op schrift, ik ben meer visueel en auditief ingesteld’, is het kernachtige commentaar van een gebruiker van TaxVisions over de waarde van het medium video in de fiscale vakliteratuur. Uit het recente gebruikersonderzoek onder abonnees van deze videotool blijkt namelijk grote waardering voor de helderheid, bondigheid en eenvoud waarmee vaak ingewikkelde fiscale uitspraken in prettige animaties worden uitgelegd. We hebben een aantal opvallende percentages en uitspraken over die waardering uit het onderzoek gelicht.

Gebruikers zijn bijna unaniem over het nut van TaxVisions als aanvulling op de vakliteratuur. Maar liefst 87 procent vindt dat een video van een casus langer blijft hangen. ‘Visueel is altijd prettiger dan gortdroge tekst’, om een abonnee te citeren uit zijn achtergelaten commentaar. Op de open vraag wat het grootste voordeel is van TaxVisions wordt de waardering vaak verwoord in termen als ‘uitstekende signaleringsfunctie’, ‘duidelijke structuur’, ‘heldere uitleg van de jurisprudentie’, ‘eenvoudig taalgebruik’ en ‘tijdbesparing’.

TaxVisions blijkt ook zijn kernfuncties goed te bedienen bij zijn gebruikers. Ruim 60 procent vindt dat TaxVisions de kwaliteit van het vaktechnisch overleg verbetert. Met name de vragen aan het eind van elke video zijn behulpzaam als voorbereiding van het VTO of als praktisch onderdeel tijdens het overleg.

TaxVisions blijkt ook zijn nut te bewijzen als informatiepoort naar verdieping en gespecialiseerde vakliteratuur. De helft van de respondenten geeft aan gebruik te maken van de verwijzingen in de video’s naar bijvoorbeeld een commentaar in Vakstudie Nieuws, een artikel in Weekblad fiscaal recht of een aantekening in de Vakstudie. Ruim 40 procent tipt vakgenoten over fiscale kwesties na het zien van een video of onderneemt actie bij een klant. Opmerkelijk is dat sommige gebruikers de video’s een andere positieve functie toekennen, namelijk als lesmateriaal intern op kantoren of als voorlichting aan hun klanten.

Geen onderzoek of er komen ook kritiekpunten boven water. Enkele respondenten geven aan dat de animaties te druk zijn of storen zich aan naar binnen stuiterende rechtbanken. ‘Soms vind ik het beeld ook heel vol en druk en rommelig, wat voor mij afbreuk doet aan de inzichtelijkheid’ is het commentaar van een enkeling. De redactie van TaxVisions neemt deze kritiek serieus en gaat de komende tijd werken aan verbetering van de animatie-opbouw, hoewel het blijft schipperen aangezien commentaren als ‘Geen wijzigingen nodig, prima product!’ ook regelmatig de revue passeren.

Tot slot geven de respondenten de bijbehorende nieuwsbrief een rapportcijfer van 8,8. Deze nieuwsbrief is er overigens voor iedereen, abonnees en niet-abonnees.

----------------------------------------

Redactie en uitgever van TaxVisions danken alle respondenten voor hun tijd en moeite om de enquête in te vullen! Heeft u nog specifieke vragen naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, neem dan contact op met de redactie van TaxVisions ([email protected]).

Heeft u interesse om TaxVisions een keer te ervaren? Neem dan een proefabonnement  of kijk op de website van Wolters Kluwer.

 

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Carrousel: Carrousel

13

Gerelateerde artikelen