De Belastingdienst meldt dat bij een gebroken boekjaar 2017/2018 het voordeel uit de innovatiebox moet worden 'gecompartimenteerd'.
Met ingang van 1 januari 2018 is het tarief over voordelen behaald met innovatieve activiteiten 7% (effectieve tarief). Tot en met 2017 was het 5%. Is het boekjaar van een onderneming gelijk aan het kalenderjaar 2018 dan geldt het effectieve tarief van 7% over de voordelen behaald met innovatieve activiteiten.
 
Heeft een onderneming echter een gebroken boekjaar 2017/2018 en is het innovatievoordeel gelijkmatig over het jaar gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat de ondernemer de afpelmethode toepast, dan wordt het tarief gecompartimenteerd. Dat wil zeggen dat het wordt verdeeld over het aantal dagen voor en na de tariefswijziging.
 
De rekenvoorbeelden 'Innovatiebox gebroken boekjaar 2017-2018' en 'Innovatiebox (boekjaar is kalenderjaar)' staan op de website van de Belastingdienst.

Incidenteel voordeel (bij gebroken boekjaar 2017/2018)

Ondernemers die incidenteel voordeel behalen, worden verzocht contact op te nemen met de Aanspreekpunten Innovatiebox van de Belastingdienst.
 
Lees ook het thema De innovatiebox.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

17

Gerelateerde artikelen