In 2022 zijn er geen belangrijke wijzigingen geweest in de rulingpraktijk. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022 'Rulings met een internationaal karakter' dat als bijlage bij de Jaarrapportage Belastingdienst 2022 door staatssecretaris Van Rij van Financiën is verstrekt aan de Tweede Kamer.

Het aantal rulingverzoeken betrof in 2022 559 tegenover 594 in 2021. Het totale aantal afgedane verzoeken was 544 (2021: 650). De daling zit vooral in de innovatiebox-rulings. Hier is geen aanwijsbare oorzaak voor. De eerder geconstateerde stabilisatie van het aantal ontvangen verzoeken na de aanscherpingen van de rulingpraktijk per 1 juli 2019 heeft zich ook in 2022 doorgezet.

Vanwege internationale afspraken wordt informatie over rulings met een internationaal karakter met buitenlandse belastingdiensten in zowel Europees- als OESO-verband uitgewisseld. Deze uitwisseling vindt plaats met een door de Europese Unie voorgeschreven ‘template’ met de kerninformatie omtrent de ruling. Ook in OESO-verband is een standaard template ontwikkeld. De uitwisseling is inmiddels een gestandaardiseerd proces.

In 2021 en 2022 heeft de OESO in een peer review geconstateerd dat Nederland aan alle vereisten voldoet, met uitzondering van een zeer beperkt aantal gevallen op het punt van de tijdige uitwisseling van templates met andere landen. Hierop zijn procesmatige aanpassingen doorgevoerd.

Door het aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders wordt gesignaleerd dat de fiscaliteit een minder doorslaggevende rol lijkt te spelen bij vestigingsplaatskeuzes voor Nederland dan voorheen. Dit kan mede een gevolg zijn van de toenemende internationale harmonisatie van (directe) belastingen.

Als bijlage bij het jaarverslag worden een aantal beeldbepalende standpunten weergegeven die niet uitsluitend hun weerslag vinden in afgegeven rulings. Het betreft standpunten over de volgende onderwerpen:

• Samenhangende rechtshandelingen bij externe acquisitie
• Cash pooling
• Kwalificatie betalingen en buitenlands consolidatieregime (update)
• Buitenlands hoofdkantoor met verrekbare verliezen en mogelijk beperkte funcionaliteit
• Update diverse aspecten met betrekking tot aan- of afwezigheid vaste inrichting
• Aanwijzing toegelaten verzekeraar
• Energie-investeringsaftrek
• Omzetting rechtsvorm
• Vooroverleg en aangifte
• Goedkoopmansgebruik
• Toepassing inhoudingsvrijstelling bij een buitenlandse persoonlijke houdstermaatschappij
• Afwijken van de mediaan

In een tweede bijlage worden de cijfers uitgesplitst van de toegekende rulings naar verschijningsvorm en van de niet toegekende rulings naar de reden van afwijzing in 2022.

Bron: MinFin

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

41

Gerelateerde artikelen