In een uitspraak van 4 december 2014 heeft de rechtbank Noord-Holland beslist dat geen crisisheffing verschuldigd is over incidenteel loon dat is betaald op een moment dat deze heffing nog niet voorzienbaar was.

Vijf fracties in de Tweede Kamer hebben op 26 april 2012 het begrotingsakkoord 2013 gesloten. Op basis van dit akkoord is een pseudo-eindheffing hoog loon ingevoerd, de zogenoemde "crisisheffing". Die houdt in dat de werkgever in maart 2013 over in 2012 betaald loon boven € 150.000 een eenmalige, extra heffing van 16% moet betalen. In de zaak waarover de rechtbank Noord-Holland nu uitspraak doet, was de werkgever de crisisheffing verschuldigd over regulier en incidenteel loon uitbetaald aan haar werknemer. De rechtbank heeft geoordeeld dat de crisisheffing niet verschuldigd was over de incidentele loonbetaling. De reden hiervoor is dat toen deze betaling in februari 2012 werd gedaan, de invoering van de crisisheffing nog niet was te voorzien. De rechtbank heeft ook beslist dat de crisisheffing als regel niet in strijd is met het internationale recht of met de Wet op de loonbelasting 1964. De crisisheffing die in dit geval is betaald over het reguliere loon in 2012 laat de rechtbank dan ook in stand.

 

Bron: de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen