De wijze waarop de gemeente Oisterwijk forensenbelasting heft, is in strijd met de wet. Dat heeft de rechtbank in Breda geoordeeld in een beroepsprocedure die was aangespannen door de eigenaar van een stacaravan op recreatiepark De Rosep.
Forensenbelasting wordt geheven van personen die meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning of stacaravan tot hun beschikking hebben in een bepaalde gemeente, maar er niet staan ingeschreven omdat zij hun hoofdverblijf elders hebben. De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, bijvoorbeeld omdat ze er een tweede huisje hebben, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente.

Geheimhoudingsplicht

De gemeente Oisterwijk had over de inning van de forensenbelasting afspraken gemaakt met exploitanten van recreatieterreinen. Sinds 2010 legt de gemeente de forensenbelasting voor stacaravans op aan de exploitanten, die dat dan weer verrekenen met de eigenaren daarvan. Als zo'n eigenaar meent dat hij die belasting niet verschuldigd is omdat hij de stacaravan bijvoorbeeld aan iemand anders ter beschikking heeft gesteld, moet de gemeente daarover aan de exploitanten informatie geven. Dit is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met de geheimhoudingsplicht van de gemeente.

Persoonlijke informatie

Als de belastingplichtige onder de heffing uit wil komen, moet hij aan de parkexploitant kenbaar maken dat hij de vakantiewoning in een bepaald jaar minder dan 90 dagen voor zichzelf ter beschikking heeft gehad. De belastingplichtige wordt zo gedwongen om persoonlijke informatie die relevant is voor de belastingheffing te delen met een derde, te weten de parkexploitant, en eventueel daarover met hem in discussie te gaan. Dit is volgens de rechtbank ongewenst en in strijd met de belastingwetgeving.

Wettelijk systeem

Volgens de Gemeentewet mag de forensenbelasting alleen worden geheven van de eigenaar van de stacaravan, en niet van de exploitant. De gemeente Oisterwijk beriep zich op een andere regel waardoor efficiënter heffen mogelijk is, maar dat wijst de rechtbank af.
De gemeente Oisterwijk moet de voorlopige en definitieve aanslag 2012 (van elk afgerond € 22.000) aan De Rosep met € 274 verminderen. Dat is het bedrag dat in de aanslag zat voor deze eigenaar. ​

Bron: Rechtbank Breda

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen