Wanneer Belastingdienst/Toeslagen vaststelt dat een bewoner van een recreatiewoning huurtoeslag ontvangt, stuurt de Belastingdienst de bewoner een brief dat deze toeslag de maand daarop wordt gestopt.
Bewoners van recreatiewoningen hebben door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. De huurtoeslag wordt niet met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 gestopt, maar pas de maand nadat de bewoner een brief van de Belastingdienst hierover heeft ontvangen.
 
De Wet op de huurtoeslag is gewijzigd omdat recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor permanent verblijf. De eisen die aan deze woningen worden gesteld – zoals isolatie en brandveiligheid – zijn veel lichter dan de eisen die worden gesteld aan woningen voor permanent verblijf. De overheid wil voorkomen dat zij burgers ondersteunt om in een woning te verblijven die daar niet geschikt voor is.
 
Bewoners van recreatiewoningen die op dit moment huurtoeslag ontvangen hoeven door het eindigen van hun recht op huurtoeslag geen plotselinge terugbetaling van hun ontvangen huurtoeslag te verwachten.
 
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

2

Gerelateerde artikelen