De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel van Minister Asscher om de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget te stoppen.
Het kabinet vindt dat dit soort regelingen bedoeld zijn voor financiële ondersteuning van kinderen in Nederland. Vanaf 1 januari 2015 zal de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet meer geëxporteerd worden naar landen buiten de Europese Unie. Hiermee wordt oplopend zes miljoen euro (vanaf 2017) per jaar bespaard. Voor de betreffende ouders geldt een overgangstermijn van zes maanden.
 
De Senaatsfracties van PVV, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie hebben ingestemd.

Bron: Eerste Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

2

Gerelateerde artikelen